2021-​6-​7410
Title
HSLF-FS 2021:42 Socialstyr­elsens föreskrift­er om fortsatt giltighet av föreskrift­erna (HSLF-FS 2020:38) om tillfällig­a villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19
Publiceringsår
2021
Item number
2021-6-7410
Antal sidor
1
Språk
Svenska
Format
Sheet
Lagersaldo
679
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity