2021-​5-​7411
Title
HSLF-FS 2021:43 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintek­niska produkter i hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2021
Item number
2021-5-7411
Antal sidor
8
Språk
Svenska
Format
Häfte
Lagersaldo
1500
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity