2021-​5-​7378
Title
HSLF-FS 2021:36 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatris­k tvångsvård och rättspsyki­atrisk vård
Publiceringsår
2021
Item number
2021-5-7378
Antal sidor
4
Språk
Svenska
Format
Häfte
Lagersaldo
742
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity