2021-​5-​7374
Title
HSLF-FS 2021:31 Socialstyr­elsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2021
Item number
2021-5-7374
Antal sidor
8
Språk
Svenska
Format
Häfte
Lagersaldo
739
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity