2021-​3-​7327
Title
Insatser och stöd till personer med funktionsn­edsättning - lägesrappo­rt 2021
Publiceringsår
2021
Item number
2021-3-7327
ISBN
978-91-7555-562-1
Antal sidor
126
Språk
Svenska
Format
POD
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity