2021-​2-​7233
Title
HSLF-FS 2021:17 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2009:28) om blodverksa­mhet
Publiceringsår
2021
Item number
2021-2-7233
Antal sidor
12
Språk
Svenska
Format
Häfte
Lagersaldo
679
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity