2021-​2-​7200
Title
Bedömning av tillgång och efterfråga­n på legitimera­d personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planerings­stödet 2021
Publiceringsår
2021
Item number
2021-2-7200
Antal sidor
59
Språk
Svenska
Format
POD
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity