2021-​2-​7189
Title
HSLF-FS 2021:10 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:80) om legitimati­on för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
Publiceringsår
2021
Item number
2021-2-7189
Antal sidor
2
Språk
Svenska
Format
Sheet
Lagersaldo
676
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity