2021-​1-​7149
Title
HSLF-FS 2020:87 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2021
Item number
2021-1-7149
Antal sidor
28
Språk
Svenska
Format
Häfte
Lagersaldo
1500
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity