2020-​9-​6937
Title
HSLF-FS 2020:47 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (HSLF-FS 2020:41) om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Publiceringsår
2020
Item number
2020-9-6937
Antal sidor
2
Språk
Svenska
Format
Sheet
Lagersaldo
1092
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity