2020-​4-​6735
Title
HSLF- FS-2020:19 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Publiceringsår
2020
Item number
2020-4-6735
Antal sidor
2
Språk
Svenska
Format
Sheet
Lagersaldo
2500
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity