2020-​3-​6675 - Barn i familjehem
Title
Barn i familjehem – Umgänge med föräldrar och andra närstående – Kunskapsst­öd för socialtjän­stens bedömninga­r
Publiceringsår
2020
Item number
2020-3-6675
Antal sidor
104
Språk
Svenska
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity