2020-​3-​6607
Title
Läkemedels­assisterad behandling vid opioidbero­ende – Kunskapsst­öd – i hälso- och sjukvård och socialtjän­st
Publiceringsår
2020
Item number
2020-3-6607
ISBN
978-91-7555-521-8
Antal sidor
116
Språk
Svenska
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity