2020-​3-​6607
Title
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende – Kunskapsstöd – i hälso- och sjukvård och socialtjänst
Publiceringsår
2020
Item number
2020-3-6607
ISBN
978-91-7555-521-8
Antal sidor
116
Språk
Svenska
Format
Limbindning
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity