2020-​3-​6601
Title
Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköter­skor att föreskriva och ordinera läkemedel
Publiceringsår
2020
Item number
2020-3-6601
Antal sidor
12
Språk
Svenska
Format
Brochure
Lagersaldo
697
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity