2020-​2-​6638
Title
Bedömning av tillgång och efterfråga­n på legitimera­d personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planerings­stödet 2020
Publiceringsår
2020
Item number
2020-2-6638
Antal sidor
122
Språk
Svenska
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity