2020-​2-​6600
Title
Utvecklingen av diagnosen könsdysfori – Förekomst, samtidiga psykiatriska diagnoser och dödlighet i suicid
Publiceringsår
2020
Item number
2020-2-6600
Antal sidor
11
Språk
Svenska
Format
Häfte
22,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity