2020-​11-​6992
Title
HSLF-FS 2020:61 Socialstyr­elsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2020
Item number
2020-11-6992
Antal sidor
2
Språk
Svenska
Format
Sheet
Lagersaldo
0
Template cannot be ordered