2020-​10-​7018
Title
Stöd till barn och unga med funktionsn­edsättning - Handbok för handläggni­ng och utförande av LSS-insatser
Publiceringsår
2020
Item number
2020-10-7018
ISBN
978-91-7555-538-6
Antal sidor
186
Språk
Svenska
Format
POD
240,01 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity