2020-​10-​6947
Title
HSLF-FS 2020:48 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:64) om erkännande av yrkeskvali­fikationer inom hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2020
Item number
2020-10-6947
Antal sidor
4
Språk
Svenska
Format
Häfte
Lagersaldo
1464
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity