2019-​6-​6235
2019-​6-​6235
Title
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2019
Item number
2019-6-6235
Antal sidor
88
Språk
Svenska
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity