2019-​6-​5360
2019-​6-​5360
Title
Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete – Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
Publiceringsår
2019
Item number
2019-6-5360
ISBN
978-91-7555-502-7
Antal sidor
75
Språk
Svenska
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity