2019-​6-​22
Title
Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en modell för mångprofessionell samverkan
Publiceringsår
2019
Item number
2019-6-22
Antal sidor
105
Språk
Svenska
Format
Limbindning
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity