2019-​6-​18
2019-​6-​18
Title
Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete - Studiehandledning för personal på HVB för barn och unga
Publiceringsår
2019
Item number
2019-6-18
Antal sidor
44
Språk
Svenska
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity