2019-​5-​17
2019-​5-​17
Title
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning och analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018 – Slutrapport
Publiceringsår
2019
Item number
2019-5-17
ISBN
978-91-7555-497-6
Antal sidor
177
Språk
Svenska
Format
Limbindning
155,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity