2019-​5-​15
2019-​5-​15
Title
Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling
Publiceringsår
2019
Item number
2019-5-15
Antal sidor
80
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity