2019-​3-​1 - Publikation Socialstyrelsen
2019-​3-​1 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående - Kunskapsstöd till socialtjänsten
Publiceringsår
2019
Item number
2019-3-1
Antal sidor
102
Språk
Svenska
Format
Limbindning
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity