2019-​2-​22 - Publikation Socialstyrelsen
2019-​2-​22 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Läkemedelsgenomgångar – En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS 2017:37
Publiceringsår
2019
Item number
2019-2-22
Antal sidor
76
Språk
Svenska
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity