2019-​2-​2
Title
Öppna jämförelse­r 2018 - Vård och omsorg om äldre - Jämförelse­r mellan kommuner och län
Publiceringsår
2019
Item number
2019-2-2
Antal sidor
156
Språk
Svenska
Format
Limbindnin­g
138,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity