2019-​2-​14 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Nationella planerings­stödet 2019. Bedömning av tillgång och efterfråga­n på legitimera­d personal i hälso- och sjukvård samt tandvård
Publiceringsår
2019
Item number
2019-2-14
Antal sidor
193
Språk
Svenska
Format
Limbindnin­g
138,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity