2019-​11-​6441
2019-​11-​6441
Title
Internationell utblick – handlingsplaner inom patientsäkerhetsområdet – Kartläggning inför skapande av en nationell handlingsplan för patientsäkerhet
Publiceringsår
2020
Item number
2019-11-6441
ISBN
978-91-7555-504-1
Antal sidor
329
Språk
Svenska
Format
Limbindning
155,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity