2019-​11-​6439
2019-​11-​6439
Title
Vård av ätstörningar – Aktuellt kunskapsläge och behov av kunskapsstöd hos hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2019
Item number
2019-11-6439
Antal sidor
62
Språk
Svenska
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity