2019-​10-​6431
Title
Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2019
Item number
2019-10-6431
Antal sidor
90
Språk
Svenska
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity