2019-​1-​19 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Förtecknin­g över den 1 januari 2019 gällande författnin­gar m.m. som Socialstyr­elsen beslutat
Publiceringsår
2019
Item number
2019-1-19
Antal sidor
32
Språk
Svenska
Format
Häfte
Lagersaldo
436
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity