2019-​1-​16 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning
Publiceringsår
2019
Item number
2019-1-16
Antal sidor
144
Språk
Svenska
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity