2018-​9-​6 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning
Publiceringsår
2018
Item number
2018-9-6
ISBN
978-91-7555-471-6
Antal sidor
83
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity