2018-​6-​12 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Publiceringsår
2018
Item number
2018-6-12
ISBN
978-91-7555-465-5
Antal sidor
107
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity