2018-​6-​11 - Publikation Socialstyrelsen
Title
HSLF-FS 2018:24 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Publiceringsår
2018
Item number
2018-6-11
Antal sidor
4
Format
Folder
Lagersaldo
37
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity