2018-​5-​4 - Publikation Socialstyrelsen
2018-​5-​4 - Publikation Socialstyrelsen
Title
HSLF-FS 2018:17 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter;
Publiceringsår
2018
Item number
2018-5-4
Antal sidor
2
Format
Sheet
Lagersaldo
50
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity