2018-​5-​2 - Publikation Socialstyrelsen
Title
HSLF-FS 2018:15 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;
Publiceringsår
2018
Item number
2018-5-2
Antal sidor
2
Format
Sheet
Lagersaldo
47
70,03 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity