2018-​3-​31 - Publikation Socialstyrelsen
2018-​3-​31 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer
Publiceringsår
2018
Item number
2018-3-31
ISBN
978-91-7555-458-7
Antal sidor
54
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity