2018-​3-​24
Title
Vägledning för att uppskatta kostnaden av insatser efter våld
Publiceringsår
2018
Item number
2018-3-24
ISBN
978-91-7555-453-2
Antal sidor
41
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity