2018-​2-​17
Title
Kvalitetsr­egister i kommunal hälso- och sjukvård – Täckningsg­radsjämför­elser och resultat av sambearbet­ningar med Socialstyr­elsens register
Publiceringsår
2018
Item number
2018-2-17
Antal sidor
54
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity