2018-​2-​17
Title
Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård – Täckningsgradsjämförelser och resultat av sambearbetningar med Socialstyrelsens register
Publiceringsår
2018
Item number
2018-2-17
Antal sidor
54
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity