2018-​12-​59 - Publikation Socialstyrelsen
2018-​12-​59 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer och underlag för bedömningar
Publiceringsår
2018
Item number
2018-12-59
Antal sidor
130
Format
Limbindning
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity