2018-​12-​5 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Behandling av spelmissbr­uk och spelberoen­de – Kunskapsst­öd med rekommenda­tioner till hälso- och sjukvården och socialtjän­sten
Publiceringsår
2018
Item number
2018-12-5
ISBN
978-91-7555-479-2
Antal sidor
50
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity