2018-​10-​25 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Nationella riktlinjer för diabetesvå­rd – Stöd för styrning och ledning
Publiceringsår
2018
Item number
2018-10-25
ISBN
978-91-7555-476-1
Antal sidor
137
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity