2018-​10-​1 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med barn utsatta för människohandel och exploatering
Publiceringsår
2018
Item number
2018-10-1
Antal sidor
48
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity