2018-​10-​1 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Vägledning för socialtjän­sten i arbetet med barn utsatta för människoha­ndel och exploateri­ng
Publiceringsår
2018
Item number
2018-10-1
Antal sidor
48
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity