2017-​9-​9
2017-​9-​9
Title
Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016
Publiceringsår
2017
Item number
2017-9-9
Antal sidor
34
Format
Limbindning
42,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity