2017-​8-​2 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Ett hem att växa i – Studiehand­ledning för familjehem­sutbildare
Publiceringsår
2017
Item number
2017-8-2
ISBN
978-91-7555-428-0
Antal sidor
136
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity