2017-​6-​13 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Att öka förutsättn­ingar för egen försörjnin­g - Unga vuxna i verksamhet­en ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2017
Item number
2017-6-13
Antal sidor
54
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity