2017-​6-​13 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Att öka förutsättningar för egen försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2017
Item number
2017-6-13
Antal sidor
54
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity