2017-​3-​2 - Publikation Socialstyrelsen
2017-​3-​2 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Journalföring och behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2017
Item number
2017-3-2
ISBN
978-91-7555-414-3
Antal sidor
82
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity