2017-​3-​2 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Journalför­ing och behandling av personuppg­ifter inom hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2017
Item number
2017-3-2
ISBN
978-91-7555-414-3
Antal sidor
82
Format
Limbindnin­g
Template cannot be ordered